Kimyasal ankraj

Kimyasal ankraj

Kimyasal ankraj demir filizi ekilmesinde en güvenli yöntem olup özellikle hasar görmüş kolon ve kiriş takviyelerinde, çelik montaj işlemlerinde güvenle kullanılır. Var olan betonarme sistemle birlikte çalışması öngörülen ve yeni oluşturulacak betonarmenin birbirine bağlanması amacı taşıyan, epoksi esaslı reçineler kullanılarak eski betona yeni betonun donatıların ankre edilmesi işlemidir.