Blog

Filiz Ekme Neden Yapılır

Bir yapı elemanının donatısına başka bir donatı eklemek için gerçekleştirilen veya bir yapı elemanını başka bir elemana tutturmak için yapılan işleme inşaat sektöründe filiz ekme (beton) denir. Filiz ekme, mevcut beton üzerinde bir delik açılması ile başlar. Bu delik içerisine filiz ekimi betona kimyasal dübel yardımı ile gerçekleştirilir. Filiz ekimi işlemi hasarlı binalarda kolon güçlendirmek için binanın belirlenen yerlerindeki kolonlarına uygulanan kimyasal ile demirleri birleştirerek binanın dayanıklılığını arttırmaya yönelik bir işlemdir Bu işlem oldukça riskli ve güven isteyen bir işlemdir Filiz ekiminde mutlaka çekme testi yapılıp uygulamanın sağlamlığı test edilmelidir. Filiz ekme bir binanın ek yapımı uygulamasıdır zamanla binanın yerleşimi ile doğa bilecek çatlaklara müsaade etmez. Geçici bir çözüm değil kalıcı ve baki ek birleştirici de denilebilir. Filiz ekme işlemi, zaman içerisinde yıpranan kolon ve kiriş yapı elamanları ile mantolama işlemlerinde gerçekleştirilir. Bu işlem ile çatlaklara ve kırılmalara karşı geçici bir çözüm değil, aksine kalıcı bir çözüm sağlanmış olur. Yapı güçlendirme, kimyasal ankraj uzman personel ile yapılmaktadır. Kimyasal dübel demir filizi ekilmesinde en güvenlik yöntemlerden olup, özellikle zarar görmüş kiriş, ve kolonlarda güçlendirme yapılmaktadır. Ayrıca bu sistem, ekonomik olup, daha kısa sürede emniyet gerektiren tüm montajlarda kullanılabilir. İstenilen demir bindirme payı hesaplanarak (en az 80cm) istenilen çaptaki demir, Matkap ucu ile delinerek, temizlemesi yapılır, temizleme işlemine mütevellit Epoksi kartuş deliğin içine sokulur, donma süreci malzeme ye göre değişken olmakta olup ilave donatı yapılarak çalışmaya devam edilir.

Leave a comment